EST           ENG           RUS     
 
 
Firmast
Teenused
Galerii
Kontakt
Koostööpartnerid
Kasulikku informatsiooni
Uudised
 
Tuulutatavad fassaadid
Prindi

 


 

 Soojakoad välisseinte kaudu moodustavad pea kolmandiku kogu hoone soojakadudest. Seetõttu on väga tähtis tagada seinte maksimaalne soojapidavus, kuid samas tuleb tähelepanu pöörata ka erinevate sõlmede õigele lahendusele: akende-uste ümbruse ja hoone nurkade soojustamine ning tuuletihedus on antud ülesande lahendamisel määrava tähtsusega. Sõltuvalt hoone tüübist on põhiliselt kasutusel kaks erinevat välisseinte lahendust
:
·         Tuulutatavad ehk ventileeritavad välisseinad: kasutatakse peamiselt puit- ja metallsõrestikhoonete korral, kui seinad viimistletakse fassaadikatteplaatide või –voodriga (näit. puitlaudis vms). Fassaadikatte ja soojustuskihtide vahel asetseb tuuletõkkekiht, fassaadikatte ja tuuletõkkekihi vahel on tuulutusvahe. Antud lahendus on sobiv ka vanemate hoonete renoveerimisel ja lisasoojustamisel
·         Krohvialused välisseinad: kasutatakse peamiselt massiivseinte soojustamisel, kui olemasolevale kivi- või betoonseinale kinnitatakse tugevad soojustusplaadid, mis kaetakse krohvikihiga. Krohvimistööd ja spetsiaalsete soojustusplaatide paigaldus (ehk soojustuskrohvisüsteemide paigaldus) eeldavad alati vastava valdkonna kogenud ettevõtja poolset abi, sest krohvisüsteem peab olema valitud vastavalt ehitus- ja tuleohutusnõuetele, seinatüübile ning kasutatava soojustusmaterjali omadustele.
Tuulutatavad välisseinad rajatakse traditsiooniliselt kergsõrestikele ning sõrestiku postide vahed täidetakse kergema mineraalvillast soojustusega. Soojustatud sõrestiksein kaetakse välispinnalt tuuletõkkeplaatidega, seejärel kinnitatakse tuuletõkkekihile distantsliistud tuulutusvahe tagamiseks. Distantsliistudele kinnitatakse fassaadikattematerjal.
Vanemate hoonete puitsõrestikseinte täiteks on enamasti kasutatud saepuru või nõukogudeaegset mineraalvatti. Tuuletõkkekihiks on kasutatud välisvoodri all ehituspappi, halvemal juhul aga ruberoidi või kilet,  sest niiskust takistavaid ja mittehingavaid materjale piirde välimistes kihtides kasutades ei pääse veeaur konstruktsioonidest välja, tekib kondensaat ja talvel võib sein suures osas liigse niiskuse tõttu läbi külmuda.
Sarnastel juhtudel on hallituse ja niiskuskahjustuste tekkeks kõige tavalisem koht puit- ja kivipindade omavaheline kokkupuutepiirkond: vundamendile toetuv palk, post või sõrestikuvöö. Kivi kogub endasse niiskust ning annab selle edasi puidule. Urbse ja niiske tellise vastu puutuvad puitosad saavad enamasti niiskusest tugevasti kahjustatud. Selliste kahjustustega puitosad tuleb võimalusel asendada või töödelda antiseptiliste puidukaitsevahenditega. Puit- ja kiviosad tuleb teineteisest eraldada hüdroisolatsioonikihiga.
Soojus ja niiskus liiguvad välispiiretes alati soojemalt pinnalt külmema suunas, seega koos soojaleketega satub välisseintesse (ja ka katuslae täidisesse) hulgaliselt niiskust veeauruna, kui välispiirete ruumipoolses küljes ei ole kasutatud aurutõket. Mineraalvillade tootjad soovitavad aurutõkkekihi kasutamist, kuid vanema puitehitise renoveerimisel on 100% niiskuskindla aurutõkkekihi saavutamine ebareaalne – olemasolevad vaheseinad, talad jms sõlmed ei võimalda kõigis kohtades korrektselt aurutõket paigaldada. Sel juhul võib jätta aurutõkke pigem paigaldamata.
NB ! Aurutõkkekiht on alati vajalik niiskete ruumide rajamisel: vannitoad, pesuruumid, saunad jms tuleb muudest hoone osadest aurutõkkekile või –fooliumiga eraldada ning varustada sundventilatsiooniga.
Miks on saepurutäidis vanemates puithoonetes kasulik? Saepuru hea omadus lisaks suhteliselt efektiivsele soojapidavusele on ka võime siduda suurel hulgal niiskust erinevalt mineraalvilladest, mis ei ima ega seo niiskust; veeaurust tekkinud kondensaat tilgub villast läbi ja valgub alla. Temperatuuri tõustes ja õhu liikumise toimel annab saepuru niiskuse endast välja ja kuivab. See omadus on eriti oluline vanemate puithoonete korral, kus niiskuse hulk piiretes võib olla kõrgem. Eelduseks on vaid piisava tuulutuse olemasolu välisvoodri ja tuuletõkkekihi vahel, mis tagab piiretest eralduva niiskuse eemaldumise.
Seinte lisasoojustamisel võib jätta saepurutäidise alles, kui sellel ei ole ilmseid niiskuskahjustusi ega puidumädaniku koldeid. Puitsõrestik-välisseinte täidiseks kasutatud saepuru võib olla aja jooksul kokku vajunud, jättes seinte ülemised osad praktiliselt soojustuseta. Mõnel juhul saab sõrestikuposte katva laudise osaliselt alles jätta, eemaldades vaid osa laudadest nii, et oleks võimalik korrektselt mineraalvillast soojustusplaatide või –rullidega täita tühjenenud sõrestiku ja postide vahelised seinaosad. Seejärel paigaldada seinale lisaroovitis ning lisada täiendav soojustusekiht nii, et kogu seina soojustuse kogupaksuseks oleks vähemalt 200 mm. Kui osaliselt jääb seintesse saepurutäidis alles, siis võiks lisasoojustuseks kasutatava mineraalvilla kogupaksus olla vähemalt 150 mm. Sõrestikseinte soojustamiseks on kõige sobivamad Thermolani mineraalvillast tihedamad seinarullid Unifit 035 ja Unifit 039.
NB ! Vajadusel võib lisasoojustuse roovitise paigaldada ka puitsõrestikseina ruumidepoolsele pinnale. Sel juhul on soovitatav aurutõkkekile või –foolium paigaldada olemasolevale seinale enne lisaroovitiste (näit. prussid 50x50 mm) ja lisasoojustuskihi paigaldust, sest siis on pistikupesade, kaablite jms installeerimisel tagatud ka aurutõkkekihi terviklikkus.
Tuuletõkkeplaat olgu alati asetatud tihedalt vastu soojustust. Levinuim on pressitud puitkiud-tuuletõkkeplaat, paksusega 12 või 25 mm, laiusega 1200 ja pikkusega 2700…3000 mm, mis on immutatud niiskust ja hallitust tõrjuvate vahenditega. Et tegemist on puidul põhinevast toorainest valmistatud plaatidega, on nende paigaldusel oluline jälgida, et plaat saaks vajadusel paisuda, seejuures tuulepidavusele mõju avaldamata. Tootja paigaldusjuhend näeb plaatidele ette paisumisruumi: plaadid paigaldatakse seintele teineteisest vähemalt 4…5 mm kaugusele ning vuugid täidetakse montaaþivahu või silikoonmassiga. Vertikaalvuugid kaetakse distantsliistudega, mis on samas aluseks fassaadi välisvoodri kinnitusele. Distantsliistude ja seega ka tuulutusvahe minimaalne paksus on 25 mm.

 
 
Aaviku Fassaadid OÜ  Vana-Rannamõisa tee 27 Tallinn.  Tel: 522 0080  info@aaviku.ee  Registri kood: 10792284  Soodsad kodulehed