EST           ENG           RUS     
 
 
Firmast
Teenused
Galerii
Kontakt
Koostööpartnerid
Kasulikku informatsiooni
Uudised
 
Termopilt
Prindi

 

Termografeerimine
Eesmärgid
·          Tuvastada soojalekkeid ja kontrollida hoone seina, akende ning kõikvõimalike liitekohtade soojapidavust. Samuti on termokaamera abil võimalik tuvastada seinasiseseid külmasildu.
 
·          Termokaamera kõige levinum kasutusala korterelamutes on seinte, akende ja muude välispiirete soojapidavuse mõõtmine. Termoülevaatus on ainus visuaalne mõõtmisviis, mille abil saab ülevaate välispiirete soojapidavusest. Termoülevaatusege visualiseeritakse energiakaod.
 
·          Soojustamise vajalikus? Kui hoone tehnosüsteemid on korrastatud ja plaanis on jätkata renoveerimist, saab termoülevaatuse abil hea ülevaate hoone välispiiretest, akendest, ustest, katusest ja seintest. Termoülevaatuse tulemusel antakse soovitused millised välispiirde osad vajavad lisasoojustamist.
 
·          Termoülevaatus eramutes. Termoülevaatuse põhieesmärk eramutes on ehituskvaliteedi kontroll. On olukordi, kus hoolimata normaalsest õhutempertuurist tekib n.ö. 'külmatunne'. Tavaliselt on see tingitud välisseina madalast temperatuurist, mida omakorda põhjustab ebapiisav või ebakvaliteetselt paigaldatud seinasoojustus. Termoülevaatus aitab sellised kohad täpselt tuvastada ja termoraport kirjeldab olukorra võimalikke lahendusvariante.
Vajalikud tingimused
·          Termoülevaatuse tegemiseks on vajalik 15C sise- ja välistemperatuuri vahe. Seega, kui hoones sees on +20C, võib termoülevaatust teha +5C välistemperatuuri juures. Suurema temperatuuride vahega on termopiltide kontrastsus suurem, kuid kvalitatiivset vahet ei ole. Olemasolev soojaleke avastatakse ka +5C juures. Väga madala temperatuuri juures (-20C) väheneb termokaamera täpsus. ’
 
·          Olulisem kui madal temperatuur, on termoülevaatuse kvaliteetseks läbiviimiseks hoopis päikesepaiste puudumine. Seega ei ole termoülevaatust võimalik pikka aega ette planeerida. Võib juhtuda, et ülevaatuseks kokkulepitud ajal ei ole otstarbekas termografeerimist teostada, kuna päikese tõttu kõrgenenud temperatuuriga pindadel ei pruugi lekkekohad esile tulla.
Vihmase ilmaga on termoülevaatust võimalik teha vaid siis, kui sein on kuiv. Lumesadu ei sega termoülevaatuse läbiviimist.

Küsi hinnapakkumist

 
 
Aaviku Fassaadid OÜ  Vana-Rannamõisa tee 27 Tallinn.  Tel: 522 0080  info@aaviku.ee  Registri kood: 10792284  Kodulehtede valmistamine