EST           ENG           RUS     
 
 
Firmast
Teenused
Galerii
Kontakt
Koostööpartnerid
Kasulikku informatsiooni
Uudised
 
Korterelamute soojustamiseks saab soodsat laenu
Prindi

Korterelamute soojustamiseks saab soodsat laenu

Mirko Ojakivi, Eesti Päevaleht Online

13. aprill 2009

 

Paari kuu pärast saavad kortermajade omanikud oma elamu

energiasäästlikumaks muutmiseks taotleda pankadest riigi poolt

käendatavat ja seetõttu ka turutingimustest soodsamalt antavat laenu.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi selgitusel on ligi

766 miljoni krooni eest võimalik energiasäästlikumaks renoveerida

kaheksasada kuni tuhat kortermaja, kirjutab Eesti Päevaleht. „Kõige

suuremad energiatarbijad on praegu just kortermajad. Kui neid

renoveerida, saaks nende energiatarbimist vähendada isegi 50 protsenti.

Mõelge, mis see rahaliselt on," ütles Parts.

Siiski ei saa soodustingimustel väljastatavat laenu taotleda mitte üle kogu Eesti. Kokku on laenu õigus

saada 48 omavalituses asuvate kortermajade renoveerimiseks. Laenu saavad taotleda peamiselt linnades

asuvate kortermajade omanikud. Kuid abikõlblike omavalitsuste loetellu on lisatud näiteks ka Kohila,

Vändra, Pärnu-Jaagupi, Kohtla-Nõmme, Järvakandi ja Järva-Jaani alev.

Partsi sõnul võib abikõlblike omavalitsuste ring siiski lähiajal laieneda.

Korterelamute energiasäästlikumaks renoveerimise projekti raames antakse laenu kuni 20 aastaks.

Praegu kehtivatel tingimustel annavad kommertspangad korteriühistutele laenu vaid kuni kümneks

aastaks. Samuti on praegune laenuprotsent riigi poolt käendatavast laenust kaks korda krõbedama

intressiga. Valitsuse kommunikatsioonibüroo selgituse järgi on laenu miinimumsumma 100 000 krooni ja

maksimumsumma miljon krooni korterelamu kohta.

Laenu ei anta juba väljastatud renoveerimislaenude refinantseerimiseks, samal ajal võivad korteriühistud

ja korteriomanike ühisused taotleda projekti raames soodustingimustel täiendavat laenu korterelamu

renoveerimiseks.

Kuid selleks et soodustingimustel laenu saada, tuleb ühistutel või ühisustel tellida energiaaudit ja esitada

pangale ka kolme viimase aasta energiakulu aruanne. Keskmine energiaaudit maksab Eesti

korteriühistute liidu andmeil 12 000 krooni. Poole auditi tellimiseks kuluvast summast maksab kinni

KredEx.

Esialgu pole korteriühistute esimeestel Partsi sõnul siiski veel mõtet kommertspankadest riigi poolt

toetatavat renoveerimislaenu küsima minna, sest valitsuse otsuse peab heaks kiitma ka riigikogu.

Korteriühistute liidu nõukogu esimehe Marit Otsingu sõnul on elamute energiasäästlikkuse suurendamine

äärmiselt oluline eesmärk. „See võimaldab kokku hoida soojuskulusid ning seeläbi vähendada inimeste

kulutusi eluasemele," selgitas Otsing. Kuna ühistutel pole Otsingu sõnul suurte renoveerimistööde

rahastamiseks raha mujalt võtta kui laenata, on riigi initsiatiiv tema hinnangul tervitatav.

Laenu saab taotleda korterelamu fassaadi täielikuks või osaliseks soojustamiseks, katuse renoveerimiseks

ja soojustamiseks, akende ja välisuste vahetamiseks, keldri- ja katuselae soojustamiseks, küttesüsteemi

asendamiseks, renoveerimiseks ja tasakaalustamiseks, ventilatsioonisüsteemi renoveerimiseks või uue

ehitamiseks, üldkasutavate ruumide viimistlustöödeks, kui see on renoveerimis- või

rekonstrueerimistööde lahutamatu osa.

Laenuga finantseeritakse ainult neid renoveerimis- või rekonstrueerimistöid, mida on korterelamule

tehtud energiaauditis soovitatud.

»
__www.delfi.ee_archive_print.php_id=22789577.pdf

Keila Piiri 9, 2007/2008, 2000m2
Keila Piiri 9, 2007/2008, 2000m2
 
 
Aaviku Fassaadid OÜ  Vana-Rannamõisa tee 27 Tallinn.  Tel: 522 0080  info@aaviku.ee  Registri kood: 10792284  Web disain